Band, projekt eller artister som är intresserade av att ställa sig på Hyggets eller Rösets scener skriver till:
rf.svavel@pas-83.com